Uncategorized

Pendahuluan

Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. Ia merupakan mata pelajaran pravokasional yang bertujuan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan kemahiran-kemahiran asas secara teori dan juga praktikal yang diperlukan untuk mengendalikan kehidupan seharian dengan penuh sistematik. Mata pelajaran ini diperkenalkan pada tahun 1989. Pada tahun Advertisements